Környezetvédelem

Ezért kell környezettudatosan vezetnie cégét

A környezetvédelem minden ember számára fontos feladat, bolygónk fenntartása a mi érdekünk és feladatunk is egyben. A vállalkozások környezettudatos vezetése különböző törvényekben le van fektetve, és ezek változásait folyamatosan figyelemmel kell kísérnie minden cégnek. Ha vállalkozásának környezetvédelemmel kapcsolatos intézkedésekhez segítségre van szüksége, forduljon hozzánk!

A 2000. évi XLIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól célként jelöli meg az ember és környezete harmonikus kapcsolatának kialakítását, a környezet egészének, valamint elemeinek és folyamatainak magas szintű, összehangolt védelmét, a fenntartható fejlődés biztosítását.

A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény, és annak végrehajtási rendeletei alapján közös célunk
a fenntartható fejlődés, a jövő generációk létfeltételeinek, lehetőségeinek biztosítása az alábbiak által:

 • az energia- és nyersanyagfogyasztás mérséklése,
 • a felhasználás hatékonyságának növelése,
 • a hulladék mennyiségének csökkentése,
 • az emberi egészség, a természeti és épített környezet hulladékai okozta terhelésének mérséklése.

Ezt tesszük az Ön cégéért

Teljes körű Környezetvédelmi Ügyintézés keretében az alábbi környezetvédelmi szolgáltatásokkal állunk ügyfeleink rendelkezésére:

 • Környezetvédelmi megbízotti feladatok ellátása, jogszabályváltozások figyelemmel kísérése.
 • A környezetvédelemmel kapcsolatos szabályzatok készítése, kezelése, aktualizálása.
 • A veszélyes hatású anyagok kezelésével kapcsolatos dokumentációk előkészítése és szükséges aktualizálások elvégzése.
 • A hulladékgyűjtéshez kapcsolódó dokumentumok elkészítése és szükséges aktualizálások elvégzése.
 • A szennyvíz elvezetésével kapcsolatos önellenőrzési terv elkészítése, mérési eredmények kiértékelése.
 • Pontforrásokkal kapcsolatos mérések nyomon követése, mérési eredmények értékelése, és a változások bejelentése.
 • Éves hulladék, levegő-tisztaságvédelmi, vízminőség-védelmi adatszolgáltatás és anyagmérlegek elkészítésének koordinálása.
 • Környezetvédelmi bejárás jegyzőkönyvezése.
 • Akkreditált környezetvédelmi mérések megszervezése, lebonyolítása
 • Termékdíj-köteles egy- és többutas csomagolóanyagok nyilvántartásának készítése
 • Termékdíj bevallás készítése

A következő környezetvédelmi feladatok elvégzésében nyújtunk segítséget

 • Veszélyes és nem veszélyes hulladékok nyilvántartása, éves, negyedéves adatszolgáltatás szakszerű elkészítése, bejelentése
 • A keletkezett hulladékok hasznosításának, ártalmatlanításának lehetőségeinek felkutatása, lebonyolítása
 • Folyamatos képviselt, hatósági ügyintézés lebonyolítása
 • Levegőtisztaság védelemmel összefüggő, adminisztratív jellegű kötelezettségek teljesítése (alap-, éves-, változásjelentés)
 • Vízvédelemmel összefüggő adminisztratív jellegű kötelezettségek teljesítése
 • Általános szaktanácsadás
 • Hulladékgazdálkodási terv
 • Belső hulladékkezelési utasítás
 • Környezetvédelmi felülvizsgálat

Ellenőrzések esetén szakmai segítséget kap a cég a hatóságokkal szemben, mind eljárásjogi szempontból, mind környezetvédelmi kérdésekben. A munkavédelmi, tűzvédelmi és környezetvédelmi audit és a rendeletekben, szabályzatokban kötelezően előírt dokumentumok elkészítése után, nyugodtan várhatja a hatóságok ellenőrzését.

Küldje el üzenetét, kérdését!

reCAPTCHA is required.

TOP